• Az új PCR tesztet elsősorban mobil tesztközpontokban történő használatra fejlesztették ki
• A Bosch tesztjének szenzitivitása 98 százalék, specifikussága pedig 100 százalék
• Október elejétől egyetlen teszttel akár öt ember egyidejű vizsgálata is lehetséges lesz
• A Bosch célja, hogy a lehető leggyorsabban adjon megbízható eredményt a tesztelés során

A Bosch új PCR tesztet fejlesztett ki a SARS-CoV-2 kórokozó kimu-tatására szolgáló Vivalytic elemző eszközéhez. A teszt 39 perc alatt megbízható eredményt ad, és jelenleg világszerte a leggyorsabb polimeráz láncreakciós (PCR) teszt.
A Bosch új tesztjét kifejezetten mobil tesztközpontokban, például autópálya-töltőállomásokon vagy repülőtereken történő használat-ra fejlesztette ki. Az eszköznek köszönhetően a tesztelt páciensek még a helyszíni várakozási idő alatt kapnak megbízható eredményt.
Az Európában már elérhető, CE minősítéssel rendelkező teszt eny-híti a laboratóriumok leterheltségét, illetve biztonságosabbá teszi az utazást és a munkavégzést. „A koronavírus-járvány elleni küz-delem egyik fontos része a fertőzés forrásainak gyors azonosítása. Ezért arra összpontosítottunk, hogy az első – március végén be-mutatott – koronavírus-tesztünket egy még gyorsabb megoldás kövesse” – mondta Dr. Volkmar Denner, a Robert Bosch GmbH igazgatótanácsának elnöke.

Az új, csak a SARS-CoV2 vírust azonosító Bosch PCR teszt fejlesz-tése a Német Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium (BMBF) által finanszírozott kutatásfejlesztési projekt része. „Fontosnak tar-tom, hogy az emberek a lehető leggyorsabban információt kap-janak egészségi állapotukról.
A tudomány és a kutatás gyors reakciói, megoldásai nagyon sokat számítanak most” – hangsúlyozta Anja Karliczek szövetségi okta-tási és kutatási miniszter.
„A következő hónapok egyik komoly kihívása az lesz, hogy egyre több és több embert kell tesztelnünk. A Bosch továbbfejlesztett tesztelési eljárása, amely a BMBF támogatásával valósult meg, óri-ási segítséget nyújthat ebben.
A technológia gyors fejlődése arra is válasz, hogy a német vállalatok mennyire felkészültek és milyen innovációkkal képesek előállni ezek-ben a kihívásokkal teli időkben” – tette hozzá Anja Karliczek.
A Bosch tesztjének szenzitivitása 98 százalék, specifikussága pedig 100 százalék. A teszt mielőbbi kifejlesztése érdekében a Bosch leányvállalata, a Bosch Healthcare Solutions a rendkívül érzékeny manuális PCR tesztek vezető szolgáltatójával, a német R-Biopharm biotechnológiai társasággal működött együtt.


Világelső: öt minta egyidejű tesztelése

A Bosch március végén, mindössze hat hét fejlesztés után in-dította útjára a Vivalytic elemző készülékével elvégezhető első PCR-tesztet, amely multiplex tesztként két és fél óra alatt egyi-dejűleg ellenőrzi a SARS-CoV-2 vírus és kilenc másik légzőszervi betegség genetikai mintáit. A most elkészült, új, gyorsított teszt kizárólag a SARS-CoV-2 kimutatására szolgál. „Különböző koro-navírus tesztjeinkkel és a változó elemzési stratégiáinkkal számos tesztelési lehetőség nyílik meg egy Vivalytic eszközzel – a szű-réstől egészen a hasonló tünetekkel járó betegségek differenci-ál-diagnózisának támogatásáig” – mondta Marc Meier, a Bosch Healthcare Solutions GmbH elnöke.
A fejlesztési munka még mindig gőzerővel zajlik: 2020 október elejétől már egyszerre öt mintát lehet majd értékelni egyetlen tesztkazettában hasonló gyorsasággal, ami világelsőnek számít. A Bosch így bővíti a rendelkezésre álló tesztelési kapacitást, lehe-tővé téve napi több mint 160 minta teljesen automatizált feldol-gozását egy Vivalytic eszközzel. Ráadásul az optimalizált szoft-ver a következő hetekben még tovább csökkenti a SARS-CoV-2 vírus kimutatási idejét.


Vivalytic elemzőeszköz:

egyszerű használat a tesztközpontban

A Bosch tesztjének előnye a gyors elemzésben és a könnyű hasz-nálatban rejlik. A teszt során a beteg orrából vagy garatából vesz-nek mintát egy pálcika segítségével, majd a vizsgálati kazettába helyezik. Ezután a tesztkazettát, amely már tartalmazza a vizsgá-lathoz szükséges összes reagenst, behelyezik a Vivalytic készülék-be az automatizált elemzéshez.
A Vivalytic elemzőkészülék felhasználóbarát, használatát az orvo-si személyzet egy rövid képzéssel meg tudja tanulni. Az elemző-eszközből és tesztkazettákból álló Vivalytic rendszer kifejlesztése a Bosch vállalati kutatási és fejlesztőmérnöki tevékenysége, valamint a Bosch Healthcare Solutions hosszútávú együttműködésnek kö-szönhető. Az év végére a Bosch egymillió tesztre szeretné növelni kapacitását. Mivel az elemzőeszköz és a tesztkazetták iránti igény továbbra is magas, a vállalat szorosan együttműködik beszállítóival a kapacitás maximalizálása és a kínálat további növelése érdekében.

A Bosch csoport különböző technológiák és szolgáltatások ve-zető nemzetközi szállítója. Világszerte mintegy 400 000 munka-társat foglalkoztat (2019. december 31-én) és 77,7 milliárd euró árbevételt ért el 2019-ben. A cégcsoport négy üzleti területen végzi tevékenységét, ezek a mobilitási megoldások, az ipari tech-nika, a fogyasztási cikkek, valamint az energia- és épülettechnika. Vezető IoT-vállalatként a Bosch innovatív megoldásokat kínál az intelligens otthonokhoz, az intelligens városokhoz, a hálózat-ba kapcsolt mobilitáshoz, és a hálózatba kapcsolt gyártáshoz.
A Bosch fenntartható, biztonságos és izgalmas mobilitási meg-oldásokat nyújt partnereinek. Szakértelmét az érzékelők tech-nológiájában, a hálózatba kapcsolt szoftverek és szolgáltatások területén, valamint saját IoT felhőjében is hasznosítja, ügyfelei számára hálózatba kapcsolt, crossdomain megoldásokat kínál egyetlen forrásból. A Bosch csoport stratégiai célja, hogy olyan termékekkel és megoldásokkal könnyítse a hálózatba kapcsolt-ságot, amelyek mesterséges intelligenciát (MI) használnak, vagy annak segítségével fejlesztettek, gyártottak. A Bosch csoport ter-mékei és szolgáltatásai hasznos megoldásokkal javítják az élet mi-nőségét. Az „Életre tervezve” szlogen ezt a világszerte elérhető technológiát jelenti. A Bosch csoport magában foglalja a Robert Bosch GmbH-t, annak mintegy 60 országban működő csaknem 440 leányvállalatával és regionális vállalataival együtt.
Értékesítési és szolgáltatási partnereit is beleszámítva a Bosch globális gyártási és értékesítési hálózata a világ szinte minden országát lefedi. A jövőbeli növekedés alapja a vállalat innova-tív ereje. A Bosch 72 600 munkatársat foglalkoztat a kutatás és fejlesztés területén 126 telephelyen világszerte, többek között 30 000 szoftvermérnököt. A vállalatot 1886-ban Robert Bosch (1861-1942) „Finommechanikai és Elektrotechnikai Műhelyként” alapította Stuttgartban.
A Robert Bosch GmbH tulajdonosi szerkezete szavatolja a Bosch csoport vállalati önállóságát. Ez lehetővé teszi a vállalat számára jelentős, a jövő biztosítása érdekében történő befek-tetések megvalósítását. A Robert Bosch GmbH üzletrészeinek 92 százaléka a Robert Bosch Stiftung GmbH közhasznú alapít-vány tulajdonában van. A szavazati jogok többsége a Robert Bosch Industrietreuhand KG-é, amely a vállalati társasági jogo-kat is gyakorolja. A maradék üzletrészek a Bosch családnál és a Robert Bosch GmbH-nál vannak.

https://www.bosch.hu/