Az SGS a világ vezető minőségellenőrző, ellenőrző, vizsgáló és tanúsító cége. Auditok, képzések és laborvizsgálatok mellett az SGS CRS üzletága kiemelten foglalkozik az elektromos és elektronikai iparnak kínált szolgáltatásokkal, mint ROHS, REACH, EMC vizsgálat és CE jelöléssel kapcsolatos tanácsadás.

 

Az Európai Unió tagországaiban a gépek forgalomba hozatalához, munkavédelmi szempontú használatba vételéhez, üzembehelyezéséhez a gépnek EK megfelelőségi nyilatkozattal (CE jelöléssel) kell rendelkeznie, amivel a gyártó deklarálja, hogy a gép megfelel az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek; azaz gép biztonságosan működtethető rendeltetésszerű használat mellett.

A követelményeket a 2006/42/EK irányelv írja elő.

Azok a gépek, amelyek nem rendelkeznek CE jelöléssel, azok forgalomba hozatala nem lehetséges az Unió tagországaiban. Harmadik országból érkező gépek gyártói számára gyakran okoz problémát az EU-s követelmények teljesítése, mivel a pontos műszaki és dokumentációs követelményeket nem minden esetben ismerik, a CE jelölési folyamat idegen számukra, segítséget vesznek igénybe.

PREZENTÁCIÓ

A Motherson Automotive Technologies & Engg. Ltd. egy magyarországi autóipari alkatrészeket gyártó üzem számára gyártott, kivágó gép CE jelölésére kérték fel az SGS Hungária Kft.-t. A kivágó gép feladata, fröccsöntött műanyag alkatrészből késztermék kivágása.

A gép négy hidropneumatikus hengerekkel mozgatott, fűtött fejjel szerelt gép. A munkatérbe helyezett alkatrészekre a fejek lesüllyednek, és a kész darabok kivágásra kerülnek.

A gép működéséhez villamos energiát (vezérlés, fűtés) és sűrített levegőt használ (mozgatás). A gyártó átadta a géphez tartozó leírásokat, műszaki rajzokat, ami alapján a megfelelőség értékelési folyamatot el lehetett kezdeni.

Az első lépés minden esetben a gépre vonatkozó, CE jelölést előíró irányelvek, jogszabályok meghatározása, ezek adják meg az eljárás-rendet és az alapvető követelményeket.

A szóban forgó gépre az alábbi CE jelölést előíró irányelvek vonatkoznak:
-2006/42/EK irányelv a gépekről;
-2014/30/EU irányelv az elektromágneses összeférhetőségről;
-2014/35/EU irányelv az elektromos berendezések forgalmazásáról;

Mind a három irányelv követelményeit teljesíteni szükséges annak érdekében, hogy a berendezésen elhelyezhető legyen a CE jelölés. A pontos követelményeket, az ún. harmonizált szabványok adják meg, ezért a gépre vonatkozó szabványok meghatározása után a követelmény lista, a vizsgálati protokoll már rendelkezésre álltak.

A helyszíni felülvizsgálat során először a gép működését, funkcióit vizsgáltuk a rendelkezésre álló üzemmódok mindegyikében.

A veszélyforrások (pl. mozgó géprészek, meleg felületek, nyomás alatti részek, villamosan aktív részek stb.) feltárását követően, kockázatértékelést végeztünk, majd azonosítottuk az egyes veszélyforrásokhoz tartozó, kockázatcsökkentő műszaki intézkedéseket – ezek a kockázatelemzési jegyzőkönyv részét képzik.

Megvizsgáltuk a biztonsági védőberendezések megfelelő működését, mint a védőburkolatok, nyitható reteszelt burkolatok (EN ISO 12100, EN ISO 13857, EN ISO 14119, EN ISO 14120 szabványok alapján), a fényfüggönyök kiválasztását, működését és a fényfüggöny megfele-lő elhelyezését utánfutás méréssel (EN ISO 13855 szabvány alapján).

A leállási idő mérése alapján lehet eldönteni, hogy a fényfüggöny elegendően távol van-e elhelyezve a veszélyes tértől, hogy a veszélyes mozgás megszűnjön, mielőtt a kezelőszemély a veszélyes teret elérné.

Fontos, hogy a kezelőszemélyek számára ne okozzon túlzott fizikai megterhelést a gép használata, ennek érdekében a gép ergonómiai szempontjainak megvizsgálása is megtörtént (manipulálási tér magassága, manipulációk száma, testhelyzetek stb.) – a megállapítások a kockázatértékelési jegyzőkönyv részét képzik.

A helyszíni felülvizsgálatot követően, a kapott dokumentumok vizsgálatát végeztük, a villamos- és pneumatikus rajzok alapján a vezérlés működését, és a vezérléssel megvalósított kockázat-csökkentő intézkedések megbízhatóságát számítottuk SISTEMA számítással.
A SISTEMA számítással meghatározható a biztonsági funkció meghibásodási valószínűsége, amit vagy a kockázatértékelés vagy a gépre vonatkozó, ún. C-típusú szabvány ad meg.

*Biztonsági távolság mérése a veszélyes tér és a fényfüggöny között*

A helyszíni felmérés és a dokumentáció elemzés során, a feltárt eltéréseket, hiányosságokat összegyűjtöttük, és megkönnyítve a gyártó dolgát, szabványos megoldási javaslatot biztosítottunk, amivel könnyen és gyorsan lehet a CE jelölési folyamat végére eljutni. Az indiai gép kevés hibával került ki a vizsgálatból, főleg az idegen nyelvű feliratok, tájékoztatások voltak megtalálhatóak – a gyártó többször készített az EU területére gépeket, ismerik a követelményeket.

A hiányosságok javítása után, a gépen visszaellenőrzést, ismétlő méréseket végeztünk, és a feladat befejezéseként összeállítottuk a kivágó gép műszaki dokumentációját, ami tartalmazza:

– a gép vizsgálati jegyzőkönyveit,
– a gép kockázatelemzési dokumentációját,
– a kapott dokumentumokat strukturáltan (használati útmutató, rajzok, leírások stb.),
– a gép EK megfelelőségi nyilatkozatát, amit a gyártónak csak alá kellett írnia.

A műszaki dokumentációval tudja a gyártó bizonyítani a Piacfelügyelet számára, hogy a gép megfelel az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, ezért a gépre vonatkozó leírások, elemzések, jegyzőkönyvek fontos részét képezik a mű-szaki dokumentációnak.

A műszaki dokumentáció összeállítása után, a gyártó már jog-szerűen helyezhette el a gépen az adattáblát, rajta a CE megfelelőségi jellel, illetve a gép munkavédelmi szempontú használatba vétele is megtörtént. 

 

 

www.sgs.hu