A Mahr az új MarSurf rendszereivel tovább erősíti pozícióját a felület méréstechnikában

Aki a mérési idejét csökkenteni tudja, egyértelmű teljesítménynö- vekedést ér el. A Mahr pontosan ezt célozta meg az új MarSurf gépeivel, ezért optimalizálta és felgyorsította a mérési folyama-ot, valamit egyszerűsítette a kezelhetőséget. A cél elérése érde- kében a Mahr megnövelte a tengelysebességeket, egy innovatív rögzítő rendszert fejlesztett, továbbá intelligensé tette a tapin-tórendszert.

 

KONTÚR- ÉS ÉRDESSÉGMÉRÉS ÚJ DIMENZIÓBAN

A Mahr új szériás kontúr- és érdességmérő gépei a MarSurf programból: nagyobb tempó!

MarSurf CD, MarSurf GD és MarSurf VD – így nevezték el az új szériáit. Míg a CD-széria a kontúrok vizsgálatára szolgál, addig a MarSurf GD egy új referencia mérőrendszer az érdesség- és hullámosságmérés mérőspecialistájává vált. A harmadik széria: Mar-Surf VD, a kapocs, amely összeköti a kontúr- és érdességmérést egy rendszerbe. A mérési feladat szerint a gépet vagy érdesség tapintó rendszerrel, vagy kontúr tapintó rendszerrel lehet használni.

A Mahr új MarSurf rendszer meggyőző a rövid mérési idejével, nagyfokú rugalmasságával

EGYSZERŰ ÉS RUGALMAS MUNKADARAB FELFO -GATÁS

A munkadarabok gyors mérésének egyik kulcsa: Minél gyorsabb a rögzítés, annál gyorsabb a mérés. Ehhez a kulcs az új gép in-novatív munkadarab-rögzítő rendszere. A Mahr úgy kombinált egy 390 x 430 mm nagyságú felfogató lapot 50 mm-es furatosztással és egy beépített 60 mm-es TY kereszt-irányú pozícionálót, hogy nem szükséges további XY kereszt-asztal. A munkadarabokat 90 kg-ig lehet a felfogató lapra köz-vetlenül ráhelyezni. A rácsatlakoztatható ütközőkhöz tudjuk a munkadarabokat gyorsan, rugalmasan pozícionálni.

TENGELYEK MEGNÖVELT SEBESSÉGGEL

Az új MarSurf széria X tengelye kontúrtapintóval 200 mm/s maxi-mális pozícionálási sebességre képes. Ezzel 25-ször gyorsabb, mint az elődje. Az új dinamikus tapintórendszer lehetővé teszi a nagyobb mérési sebesség elérését 10 mm/s-ig. A tapintókar merevsége, a tapintórendszer dinamikája és rendszer kiváló rezgésellenálló képességének együttese teszi lehetővé a gyors mérés- és pozícionálási sebességek mellett is a magas pontossági követelmények teljesülését. A Z tengely 50 mm/s-os maximális pozícionálási sebessége kétszer olyan gyors, mint az elődje és nagyságrendileg ötször gyorsabb, mint más piacon lévő gépek tengelyei. A MarSurf CD, GD és VD szériák Z tengelyei egyaránt képesek alapból teljesen CNC üzemre.

AUTOMATIKUS TAPINTÓKAR FELISMERÉS

A MarSurf gépek tapintóinak felhelyezését vagy cseréjét köny-nyedén egy mozdulattal a tapintókar mágneses rögzítésének köszönhetően szerszám nélkül gyorsan megtehetjük. A MarSurf CD-széria tapintókarjai egy adat-chip-el vannak ellátva, ami felhe-lyezéskor automatikusan kiolvasódik. A felhelyezett tapintókar min-den lényeges információi egy másodperc alatt rendelkezésre állnak. Összegezve: A MarSurf új szériás gépei a rövid mérési idejükkel, a nagyfokú rugalmasságukkal és a kimagasló magabiztosságuk-kal könnyen meggyőzik a felhasználókat. A megbízható és gyors visszacsatolások alkalmassá teszik a MarSurf mérőrendszereket a mérőszobákban, a termelésben és a gyártás közeli környezetben egyaránt.

ÚJ KONFOKÁLIS MÉRŐRENDSZEREK A 3D-MÉRÉSEKHEZ

A Mahr jelentősen bővíti kínálatát az optikai méréstechni-kában: Az új MarSurf CM és MarSurf CP termékcsalád ötféle konfokális mérőrendszert kínál. A mérőállomások a felületek érintésmentes vizsgálatát nyújtják „másodperc-gyors” méréssel a legnagyobb felbontással. A felhasználó pontos információt kap a felületekről a mérőrendszertől, javítva ezzel a gyártás minőségét és növelve az Ön hatékonyságát.

MarSurf CM-széria: új konfokális mikroszkóp a Mahr-tól

Az optikai méréstechnika a gyors mérési sebességével és ma-gas pontosságával hatalmas fejlődést produkált az iparban. A MarSurf CM termékcsaládjával a Mahr kibővítette termék-kínálatát négy nagyfelbontású konfokális 3D-felületmérő rendszerrel. A MarSurf CM explorer mérőrendszer egy kompakt konfoká-lis mikroszkóp. Felületek háromdimenziós mérésére, analizá-lására képes. Érintésmentes és gyors mérés anyagfajtától füg-getlenül. A mobil MarSurf CM konfokális mikroszkóp mobilitása könnyedségében rejlik, egyszerűen használható egy Laptop-ról. Így különösen alkalmas flexibilis mérésekhez, nagy és nehezen mozgatható munkadarabokhoz, mint például nagyméretű hengerekhez.

Az új termékcsaládhoz tartozik egy konfigurálható konfokális mikroszkóp a MarSurf CM select, valamint a MarSurf CM Expert. Továbbá kiegészül a választék a MarSurf CP select konfokális mérőrendszerrel 2D/3D-profilalkotáshoz.

Minden MarSurf CM-mérőrendszernél megtalálható a „High-Dy-namic-Range” (16 Bit) funkció, továbbá a megnövelt mérési sebesség teljes felbontásnál, köszönhető a „HD- Stitching”-nek. Ehhez jön hozzá a könnyű és intuitív használhatóság. A munkarab és gép védelméhez segítséget nyújt egy ütközésérzékelő-rendszer. A mérőrendszerek alkalmazhatóak orvostechnikai, gépjárműipari, anyagtudományi, elektrotechnikai alkalmazásokhoz.

A felhasználó számára az új optikai mérőrendszer egyértelmű előnyei: A mérőrendszer felgyorsítja a munkarabok minőségellenőrzésének folyamatát, emeli a gyártási minőséget és növeli a gyártás termelékenységét.

A Mahr köszönhetően az új termékcsaládjának mostantól op-tikai és tapintós Highend-mérőrendszereket egyaránt kínál.

Makrai Tamás, Mahr Magyarország Kft.

 

www.mahr.com; dam.mahr.com